Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Sportvereniging ReActief Uden (RAU)

1. Inschrijving
Iedereen kan zich aanmelden als lid van RAU door zich in te schrijven via de website. Het nieuwe lid dient bij inschrijving op de website het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en akkoord te gaan met het automatisch incasseren van de maandelijkse contributie.

2. Proefperiode
Na een proefperiode van 1 maand, kan een persoon lid worden door middel van inschrijving. Leden zijn voor minimaal 6 maanden gebonden aan het lidmaatschap. Na deze periode kan het lidmaatschap schriftelijk beëindigd worden, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand, per de eerste van de maand.

3. Financiële bijdrage
De hoogte van de financiële bijdrage van elk lid is vastgesteld op een minimum bedrag van € 12,50 per maand. Het is elk lid toegestaan dit bedrag vrijwillig te verhogen. Dit bedrag geldt voor de reguliere ‘inlooptrainingen’ zoals vermeld op de website. Uitgezonderd zijn RAU en/of All Skool trainers, het RAU bestuur en trainers in opleiding, zij betalen rechtstreeks aan de opleider (Yatusanti) of trainen gratis mee. Trainers krijgen als onkostenvergoeding maximaal 35 euro per maand, indien wenselijk. Daarnaast worden eventueel gemaakte onkosten hen in alle redelijkheid vergoed.

4. Betalingswijze
Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij akkoord gaat met het automatisch incasseren van de maandelijkse contributie. De contributie wordt afgeschreven rond de 8ste van de maand. Contributie wordt vooruit betaald.

5. Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor de 1ste van de maand te geschieden door een schriftelijke opzegging via info@reactiefuden.nl

6. Aankopen
Het bestuur is verplicht de leden van de vereniging op de hoogte te brengen, als het bedrag meer bedraagt dan € 500,- per investering. Het bestuur dient minimaal vier weken voor de datum van aankoop de leden van de vereniging kennis te laten nemen van de geplande investering d.m.v. een geschreven bericht op de website. Leden kunnen binnen deze periode bezwaar aantekenen. Het bedrag zal nimmer het gestelde in het genoemde artikel van € 500,- te boven gaan, zonder dat de algemene vergadering is geraadpleegd.

7. Sporttijden
Sporttijden van de vereniging worden via de (digitale) verenigingsruimte bekend gemaakt.

8. Eigen risico
Training geschiedt te allen tijde op eigen risico. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade.

9. Kleding
Sportkleding is vereist. Deze kleding moet functioneel zijn en mag niet aanstootgevend zijn.

10. Handdoek
Elke deelnemer dient een handdoek mee te nemen en te gebruiken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt en ter bescherming van het materiaal.

11. Roken
Tijdens het binnen en buiten sporten is roken verboden.

12. Apparatuur
Gebruikt materiaal dient na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats. Indien onjuist gebruik leidt tot schade aan de apparatuur is de veroorzaker in eerste instantie aansprakelijk. Het bestuur zal dan bepalen of de aansprakelijkheid wordt omgezet tot een verplichting van de vergoeding van de schade, of dat de vereniging als zodanig, als aansprakelijke naar voren treedt.

13. Muziek
De aanwezige verantwoordelijke trainer bepaalt muziekkeuze en volume.

14. Ventilatie
Bij binnen sport bepaalt de verantwoordelijke trainer voor het openen van ramen en deuren ter bevordering van goede ventilatie.

15. Waardevolle spullen
Geld, sieraden en andere artikelen van waarde worden op eigen risico in bewaring gegeven bij de aanwezige verantwoordelijke trainer. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van leden.

Typ hier en druk op Enter om te zoeken