ARTIKEL 1. DEELNAME

1.1 TOEGANKELIJKHEID

– Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar.

– Een gezonde lunch en 1 consumptie zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

– RAU MAASHORST HEALTHY FEST hanteert met betrekking tot COVID een toegangsregulering in lijn met de op dat moment (18 september 2022) geldende  vereisten vanuit de overheid.  

1.2 ANNULEREN/ WIJZIGEN 

– Na het afronden van de boeking via het registratieportaal is het niet meer mogelijk om je inschrijving te annuleren of te wijzigen. 

– Mocht je verhinderd zijn, kun je iemand anders in jouw plaats laten komen. Mocht er niemand anders in jouw plaats komen, dan worden we hier graag zo spoedig mogelijk over ge√Įnformeerd, zodat wij iemand anders van de wachtlijst kunnen laten komen.

– In het geval van slechte weersomstandigheden zal het event alsnog doorgaan en is er geen restitutie mogelijk. 

– In het geval dat het event door overmacht geannuleerd moet worden (bijv. aangescherpte COVID-maatregelen) zal de organisatie met een passende oplossing komen, zoals het verplaatsen van het event naar een andere datum. Mocht je op deze alternatieve datum verhinderd zijn, mag je iemand anders in jouw plaats laten komen, of je krijgt het volledige inschrijfgeld terug.

1.3 AVG / PRIVACY / PORTRETRECHT

– De organisatie kan mogelijk gebruik maken van beeldmateriaal gemaakt tijdens het event voor de promotie van het Healthy Fest, bijv. op de website en social media van de betrokken (sport) aanbieders. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat aangeven bij de organisatie.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID 

– Deelname aan het RAU MAASHORST HEALTHY FEST is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. 

– De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan het evenement toe te rekenen aan opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 

– De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt geannuleerd of moet worden verschoven.

Typ hier en druk op Enter om te zoeken